Zásady ochrany osobních údajů

 

 

1. Úvod

Vítejte na Face Expert. Jsme odhodláni chránit vaše soukromí a zajistit, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány bezpečně a zodpovědně. Tyto Zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak shromažďujeme, používáme a chráníme vaše osobní údaje v souladu s evropskou legislativou, včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

 

2. Informace, které shromažďujeme

Můžeme shromažďovat a zpracovávat následující údaje o vás:

Osobní identifikační údaje: Jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo atd.

Informace o objednávkách: Podrobnosti o produktech, které jste objednali, včetně platebních informací.

Komunikační údaje: Záznamy vaší komunikace s námi, včetně e-mailů, telefonátů a zpráv.

 

3. Jak používáme vaše údaje

Vaše osobní údaje používáme pouze s vaším výslovným souhlasem pro následující účely:

Zpracování objednávek: Pro zpracování a plnění vašich objednávek, včetně dopravy a plateb.

Komunikace se zákazníky: Pro kontaktování ohledně vašich objednávek, odpovídání na vaše dotazy a poskytování zákaznické podpory.

Marketingová komunikace: S vaším souhlasem vám zasíláme aktualizace, propagační nabídky a speciální nabídky.

 

4. Právní základy zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě následujících právních základů:

Souhlas: Pro zpracování vašich údajů pro konkrétní účely se spoléháme na váš souhlas. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat.

Nutnost plnění smlouvy: Zpracování vašich údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste stranou.

Oprávněné zájmy: Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud je to v našich oprávněných zájmech a tyto zájmy nejsou převáženy vašimi právy na ochranu osobních údajů.

 

5. Sdílení a zveřejňování údajů

Vaše osobní údaje neprodáváme, neobchodujeme s nimi ani je nepředáváme třetím stranám bez vašeho souhlasu, s výjimkou následujících případů:

Poskytovatelé služeb: Vaše údaje můžeme sdílet s důvěryhodnými poskytovateli služeb, kteří nám pomáhají v provozu našeho podnikání, jako jsou poskytovatelé platebních služeb, přepravní společnosti a IT poskytovatelé.

Právní povinnosti: Vaše údaje můžeme zveřejnit za účelem dodržení právních povinností, reakce na právní nároky nebo ochrany našich práv a majetku.

 

6. Bezpečnost údajů

Přijímáme odpovídající technická a organizační opatření na ochranu vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, změnou, zveřejněním nebo zničením.

 

7. Vaše práva

Máte následující práva týkající se vašich osobních údajů:

Přístup: Máte právo požádat o přístup k osobním údajům, které o vás máme.

Oprava: Máte právo požádat o opravu nepřesných nebo neúplných údajů.

Výmaz: Máte právo požádat o výmaz vašich osobních údajů za určitých podmínek.

Omezení zpracování: Máte právo požádat o omezení zpracování vašich údajů za určitých podmínek.

Přenositelnost údajů: Máte právo získat vaše údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Námitka: Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů za určitých podmínek.

Odvolání souhlasu: Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas.

 

8. Cookies

Používáme cookies ke zlepšení vašeho zážitku na našich webových stránkách. Cookies jsou malé datové soubory uložené na vašem zařízení. Cookies můžete kontrolovat a spravovat prostřednictvím nastavení vašeho prohlížeče.

 

9. Změny těchto zásad

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O jakýchkoli změnách vás budeme informovat zveřejněním nových zásad na našich webových stránkách. Tyto zásady pravidelně přezkoumávejte, abyste měli aktuální informace.

 

10. Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo našich postupů ochrany údajů, kontaktujte nás na:

Face Expert

Email: info@faceexpert.cz

Email: recepce@faceexpert.cz

 

Zásady používání cookies

1. Úvod

Face Expert používá cookies ke zlepšení vašeho zážitku při procházení našich webových stránek. Tyto Zásady používání cookies vysvětlují, co jsou cookies, jak je používáme a jak můžete spravovat své preference týkající se cookies.

 

2. Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které jsou umístěny na vašem zařízení při návštěvě webových stránek. Jsou široce používány pro zajištění funkčnosti webových stránek a pro poskytování informací majitelům stránek.

 

3. Typy cookies, které používáme

Nezbytné cookies: Tyto cookies jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek. Umožňují vám pohybovat se po stránkách a používat jejich funkce.

Výkonnostní cookies: Tyto cookies shromažďují informace o tom, jak návštěvníci používají naše webové stránky, například které stránky jsou nejčastěji navštěvovány. To nám pomáhá zlepšovat funkčnost našich stránek.

Funkční cookies: Tyto cookies umožňují našim webovým stránkám pamatovat si volby, které jste provedli, například vaše jazykové preference, a poskytovat vylepšené a více personalizované funkce.

Marketingové cookies: Tyto cookies slouží k doručování relevantních reklam. Sledují vaše návyky při procházení webu a pomáhají nám porozumět vašim zájmům.

 

4. Jak používáme cookies

Používáme cookies k:

•Zajištění správné funkčnosti našich webových stránek.

•Zlepšení vašeho zážitku při procházení našich stránek tím, že si pamatujeme vaše preference.

•Analýze návštěvnosti a vzorců používání webových stránek.

•Doručování personalizovaných reklam a marketingových komunikací.

 

5. Správa vašich cookies

Své preference týkající se cookies můžete spravovat prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Většina webových prohlížečů umožňuje kontrolu cookies prostřednictvím nastavení předvoleb. Můžete si zvolit blokování cookies nebo smazání stávajících cookies. Upozorňujeme, že deaktivace cookies může ovlivnit funkčnost našich webových stránek.

 

6. Změny těchto Zásad používání cookies

Tyto Zásady používání cookies můžeme čas od času aktualizovat. O jakýchkoli změnách vás budeme informovat zveřejněním nových zásad na našich webových stránkách. Tyto zásady pravidelně přezkoumávejte, abyste měli aktuální informace.

 

7. Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně těchto Zásad používání cookies, kontaktujte nás na:

Face Expert

Email: info@faceexpert.cz

Email: recepce@faceexpert.cz

Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním cookies v souladu s těmito Zásadami používání cookies.